STAVEBNÉ PUZDRA JAP - používaním stránky súhlasíte s - cookies. Bližšie informácie v sekcii - Ochrana os.údajov.

JAP - doprava je zdarma

Poradíme Vám

- telefon :

0948 505 656

Stavebné puzdra J.A.P. a ich rozdelenie

Aké stavebné púzdro si vybrať ? .

Stavebné puzdra sú moderným riešením otvárania dverí. Hlavnou výhodou stavebných puzdier je, že šetria miesto. Stavebné puzdro nahrádza časť priečky a zároveň chráni zasunuté dverné krídlo vnútri. Maximálne uľahčuje manipuláciu s dverným krídlom, nepotrebuje prah (je bezbariérové). Stavebná puzdra JAP unesú drevené, presklené dvere, tak aj celosklenené dvere.

 

 .

.

Skladacie podkrovné schody - Heureka

.

.

.

.

Overený obchod

.

.

.

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

..

.

.

..

QR code

TOVAR V AKCII

Bežná cena 354,00 EUR
Naša cena 240,00 EUR
skladom
Bežná cena 936,00 EUR
Naša cena 671,00 EUR
skladom

KONTAKTY

Schody - Jiří Kaša
Medvedzie 154/34-30
027 44 Tvrdošín
tel: 0948 505 656
jiri.kasa@gmail.com
www.schody.orava.sk
Stavebné puzdra JAP FUTURE - za najnižšie ceny ..

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Bežná cena 486,00 EUR
Naša cena 349,00 EUR
skladom
Naša cena 553,00 EUR
skladom
Bežná cena 312,00 EUR
Naša cena 219,00 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY » Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu (e-shopu)

www.neli.sk

 

 

1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je firma  Schody - Jiří Kaša, IČO 41233573, so sídlom Medvedzie 154/34-30, 027 44 Tvrdošín,Číslo živnostenského registra: 561-5239 Registrácia: ŽÚ Námestovo, pracovisko Tvrdošín  a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.neli.sk v sekcii „O nás“a „Kontakty“.

 

 

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je -

 

Schody - Jiří Kaša

Medvedzie 154/34-30

027 44 Tvrdošín Slovensko

IČO: 41233573

DIČ:1047312981

IČ DPH:SK1047312981

Bankové spojenie:

mBank: 520700-4203378597/8360

IBAN: SK42 8360 5207 0042 0337 8597

Číslo živnostenského registra: 561-5239

Registrácia: ŽÚ Námestovo, pracovisko Tvrdošín         

tel: 0948 505 656

e-mail: jiri.kasa@gmail.com

www.schody.orava.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-69; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: za@soi.sk

https://www.soi.sk/

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

 

Predávajúcim je - Schody - Jiří Kaša, so sídlom - Medvedzie 154/34-30 027 44 Tvrdošín.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.neli.sk – je Schody - Jiří Kaša, so sídlom - Medvedzie 154/34-30 027 44 Tvrdošín Slovensko.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

 

 

2.Cena

 

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné .

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Poskytujeme množstevné zľavy, po tel. a e-mailovom dohovore.

 

3.Objednávka

 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

Predávajúci po riadnom zaregistrovaní a skompletizovaní objednávky odošle kupujúcemu e-mail - ****Potvrdenie objednávky – číslo:**** v ktorom potvrdí správnosť všetkých údajov a upresní termín a spôsob dodania podľa údajov na objednávke.

Pri platbe - "Prevodom na účet" - Vám pošleme aj predfaktúru s platobnými údajmi.

Potvrdenie môže predávajúci vykonať aj telefonicky.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

 

 

 

4.Platobné podmienky

 

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

  2. platba pri osobnom prevzatí tovaru

  3. platba bankovým prevodom

  4. platba na základe zálohovej faktúry

 

Doplatok za spôsob platby - dobierkou je - 1,- EUR.

 

 

 

5.Dodacie podmienky

 

Predávajúci je povinný dodať tovar do doby uvedenej pri objednanom tovare, ale najneskôr do 30 dní od vytvorenia objednávky, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Pri dodaní tovaru je zákazníkovi zaslaný návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

Zákazník súhlasom s týmito obchodnými podmienkami súhlasí zo zaslaním faktúry za tovar v elektronickej podobe - e-mailom. V prípade požiadavky tlačenej faktúry to ozmámi pri objednáke predávajúcemu.

Po dodaní tovaru je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) poštou alebo v elektronickej podobe.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

Slovenskej pošty,

kuriérskej spoločnosti osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

vlastnou dopravou predávajúceho

 

 

5.1. Prevzatie tovaru

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia objednávateľom, ktorý je povinný skontrolovať stav preberanej zásielky. Akékoľvek nedostatky je prijímateľ povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. V prípade zistenia poškodenia, prípadne nekompletnosti zákazky, je túto skutočnosť povinný zaznačiť do preberacieho protokolu a následne informovať zasielateľa, pričom je potrebné skutočnosť doložiť zaslanou fotodokumentáciou.Zároveň je objednávateľ povinný odmietnuť prevzatie tovaru a oznámiť neodkladne túto skutočnosť zasielateľovi. V prípade, že objednávateľ/prijímateľ zásielku prevezme podpísaním preberacieho protokolu bez poznámky vyjadruje svoj súhlas so stavom a komplexnosťou dodanej zásielky.

5.2. Uplatnenie reklamácie tovaru

Nárok na uplatnenie reklamácie vzniká: - objednávateľovi/prijímateľovi, ktorý pri prebraní tovaru do protokolu zaznačil jeho zistené poškodenie, prípadne neúplne dodanie a poškodenie zdokumentoval. Reklamáciu je v takomto prípade možné uplatniť po dobu 6 mesiacov!

Pri dodaní savebného puzdra - stavebné puzdro dovezené v inej polohe ako určuje označenie na štítku je povinný objednávateľ/prijímateľ skontrolovať a v dôsledku toho zistiť jeho prípadné poškodenie. V prípade, že tak neučiní a bezdôvodne neprevezme nesprávne uložený tovar, nesie objednávateľ/prijímateľ zodpovednosť za náklady spojené s prepravou tovaru späť k zasielateľovi! - objednávateľovi/prijímateľovi, ktorý po rozbalení tovaru zistil skryté vady. Reklamáciu je možné v takomto prípade uplatniť po dobu 3 dní od doručenia.

5.3. Vrátenie poškodeného tovaru

Vrátenie poškodeného tovaru je možné v prípade, že objednávateľ/prijímateľ dodržal podmienky špecifikované v bode 5.2. týchto dodacích podmienok. Dopravné náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradí zasielateľ.

5.4. Výmena tovaru

Ak tovar, ktorý požaduje objednávateľ/prijímateľ vymeniť nie je v originálnom balení, bude objednávateľovi/prijímateľovi účtovaný poplatok za prebalenie tovaru. Náklady na výmenu toaru a prepravu hradí objednávateľ/prijímateľ.

- kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami vrátane reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto dodacích podmienok.

 

 

 

6.Cena dopravy

 

Cena dopravy - je zobrazená osobitne pri každom produkte.

Ak nieje doprava  -zdarma - zobrazuje sa cena dopravy pri produkte

 

Otváracia doba - na adrese firmy - 9.00 - 16.00 hod, pondelok - piatok

Otváracia doba - e-shopu - nonstop - 24 hod. -  7 dní v týždni

 

 

7.Prevod vlastníckeho práva

 

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

 

 

8.Storno kúpnej zmluvy

 

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý nie je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

 

9.Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).  Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie po odrátaní ceny dopravy za tovar / službu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z.  do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

 

 

10.Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar,

zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

 

 

11.Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 

 

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov je uvedený dokument na tejto stránke e-shopu www.neli.sk  - Ochrana osobných údajov

 

 

 

12.Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

 

 

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 20. 04. 2021.

 

v Tvrdošíne,    15. 04. 2023

 

 

Jiří Kaša majiteľ e-shopu

Všeobecné obchodné podmienky - na stiahnutieMTZmMT